तोहरे बिन ना रहला जाईल - भोजपुरी गीत - सुषमा दीक्षित शुक्ला

चन्दा अउर चकोर मिलल बा,
आज सुहानी रात मा।
हमरा भी तौ मधुर मिलन बा
फुलवन की बरसात मा।

ओ हो हो हो ओ हो हो हो 

जग से छुपकर आ गईले रे,
दिल लावेल सौगात मा।
आज सुहानी रात मा।
आज सुहानी रात मा।

सीना मा छुपाइल हमका,
लेइल आपन हाथ मा।

नयनन की डोली लइ आउल,
लइ चल राजा साथ मा।
आज सुहानी रात मा।
आज सुहानी रात मा।

ओ हो हो हो हो हो ओ हो हो हो

सच्ची कहली प्यार लुटाउल,
सुबह शाम दिन रात मा।
आज सुहानी...
आज सुहानी...

नहलावेल तुम आज प्यार मा,
बहकल बा जज़्बात मा।
आज सुहानी रात मा।
आज सुहानी...
आज सुहानी...

ओ हो हो हो हो हो ओ हो हो हो

तोहरे बिन न रहला जाईल,
चैन न दिन मा रात मा।
आज सुहानी...
आज सुहानी...

ओ हो हो हो हो हो ओ हो हो हो

दुलहा दुलहन बन जाईल बा,
जनम जनम अब साथ मा।

चन्दा अउर चकोर मिलल बा,
आज सुहानी रात मा।
आज सुहानी...

सुषमा दीक्षित शुक्ला - राजाजीपुरम, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

Instagram पर जुड़ेंसाहित्य रचना को YouTube पर Subscribe करें।
देखिए साहित्य से जुड़ी Videos